Informacijski center DIS

Informacijski center Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 v Ljubljani, Linhartova 13, je odprt za vse obiskovalce vsak prvi ponedeljek od 8. do 12. ure in vsako prvo sredo od 14. do 18. ure,

pa tudi v drugem času ob dogovoru po telefonu
01/434 48 80 ali 051 38 32 32

Izvršni odbor DIS